Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou u nás na prvním místě.

Přijďte na náš společný Mezinárodní křesťanský filmový festival v Karlových Varech a přijměte Boží požehnání.

Hlavním cílem MKFF je podpora kvality křesťanských filmů z celého světa. Doprovodný program bude připraven tak, aby zahrnoval koncerty i různorodá vystoupení. V neposlední řadě budou v hotelu Thermal probíhat odpolední bohoslužby a také osobní konzultace s pastory.

Festival bude probíhat 4.8. - 6.8.2016 v sále hotelu Thermal.

Na všechny filmy a představení je vstup zdarma.

 

Festivalu se mohou zúčastnit:

Návštěvníci

Pro návštěvníky našeho festivalu nejsou žádná omezení.
Jedinou podmínkou je předběžná registrace, která pomůže lepší organizaci prvního ročníku festivalu.

Filmaři

Pošlete včas svůj film libovolného žánru s křesťanskou tématikou našim odborníkům k posouzení. Zajistíte si tím zařazení vašeho díla do soutěže.

Skupiny

е

V doprovodném programu se může zúčastnit jakákoliv křesťanská skupina či jednotlivci, kteří svým vystoupenim propagují Boží lásku k lidem a Ježíše Krista - jako jediného Pána a Spasitele Světa. Pomozte nám smysluplně vyplnit volný čas návštěvníků i náhodným kolemjdoucím.

 

Aktuálně

 

LETOŠNÍ ROČNÍK MKFF JE ZA NÁMI

     Na vůbec první křesťanský filmový festival v ČR se sjeli lidé z několika zemí světa. Vedle Čechů Karlovy Vary přivítaly také diváky ze Slovenska, Německa, Ukrajiny, Lotyšska, Kazachstánu, Kirgizstánu, Ruska, Litvy a Izraele. A rozhodně se bylo na co dívat!

     Na festival bylo přihlášeno okolo padesáti filmů různých žánrů a dvacet z nich bylo vybráno a promítnuto. Porota poté ocenila devět snímků.

     Česká křesťanská filmová tvorba byla reprezentována dvěma dokumentárními filmy z produkce Televize Noe. Jeden z nich – Svatý Jan Neumann – obdržel hlavní cenu za hraný dokumentární film.  

     Další ocenění udělila porota za historické dědictví ve filmu Raskol. Tragedia veka , získal Aleksandr Ševčenko.                                                                                  Hlavní cenu dále udělila porota za dokumentárnímu filmu Georgije Aleksejeva Mama Marta.

     Další z cen putovala do Moskvy autorům snímku Voskresenije. Režisér tohoto filmu Alan Doguzov, který se na festival velmi těšil, se nakonec nemohl dostavit. O jím připravovaný seminář však návštěvníci festivalu nepřišli; do zákulisí (nejen) natáčení filmů nahlédli během zajímavé besedy s režisérem Stanem Spiro z Mnichova, Německo.

     Nezůstalo však jen u filmů. Všechny tři večery patřily křesťanské hudbě. A nejen večery; hrálo a zpívalo se nejen v kinosále, ale i na kolonádě plné lidí a letního slunce. Účastníci festivalu měli příležitost poslechnout si pop-rockovou kapelu Stripes of Glory z Ostrova nebo plzeňské kytarové trio v čele s Janem Duchoslavem, do mocné Boží přítomnosti byli uváděni také dalším ostrovským hudebním uskupením či hudebníky ze Sankt-Petěrburgu, Moskvy a Izraele. Tito neváhali vážit tak dalekou cestu bez nároku na jakýkoli honorář a jsou živým důkazem toho, že když se Boží povolání setká s ochotným lidským srdcem, dějí se zázraky...

     A přesně tak se dá označit uplynulý festival křesťanských filmů: zázračný.

     Jsme Bohu vděčni za nádherné chvíle v Jeho blízkosti, za to, že jsme mohli zhlédnout filmy, které byly natočeny k Jeho slávě, a za naději, že i v Česku otevře dveře pro křesťanskou filmovou tvorbu. A už dnes se těšíme na to, co Pán připraví pro další ročník festivalu!

 

Festivalové zázraky

     „Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Lukášovo ev. 15:7)

     Během festivalových dnů se takto nebe radovalo hned několikrát. Čtyři lidé se obrátili k Bohu v modlitbě pokání!

     Znovu jsme mohli být svědky toho, že Pán může všechno obrátit v požehnání. Někdy koncem července nastal závažný problém: zvukař musel odříct svou účast na festivalu. Co teď? Dovedete si představit filmový festival s doprovodným koncertním programem bez zvukaře? Pán nás však nenechal na holičkách a poslal někoho jiného – Štefana Škulavíka, muže, který Boha dosud nepoznal. Během pár dnů se tento člověk s Ježíšem setkal a v modlitbě mu vyznal svoje hříchy. Kromě něj také další tři lidé.

     Ve jménu Ježíše Krista žehnáme těmto lidem, pro které MKFF znamenal zásadní obrat v jejich životech!

     Panu Štefanu Škulavíkovi navíc touto cestou děkujeme za perfektně odvedenou práci.

 

Vezměme si zpátky, co nám satan ukradl!

     Když mě Pán před pár měsíci povolal k psaní filmového scénáře, byla to pro mě zcela nová zkušenost. Psaní mi cizí nebylo – ale film? Úplně mě to nadchlo! A to i přesto, že jsem neměla tušení, jak se to dělá ani jestli někdy najdu někoho, kdo si můj scénář přečte, nebo podle něj dokonce natočí film. Zhluboka jsem se nadechla a udělala první krok své chůze po vodě...

     Asi za dva měsíce jsem dokončila sběr materiálu, studium všeho potřebného a všechny nutné přípravné práce a pustila jsem se do psaní.

     O dalších pár měsíců později jsem se z sms od mojí kamarádky dozvěděla o připravovaném Mezinárodním křesťanském filmovém festivalu.  Nikdy na tu chvíli nezapomenu. Šla jsem po vodě a náhle jsem uviděla Ježíše, jak mi jde naproti – přesně takový to byl pocit. Ve vteřině jsem prožila, že Pán má pro film, jehož scénář mi svěřil, vše připravené. A nejen pro tento film. Věděla jsem, že jsem součástí něčeho většího, než by mě vůbec mohlo napadnout. 

     Když jsem se později v Karlových Varech seznámila s dalšími lidmi zapálenými pro křesťanskou filmovou tvorbu, zajásala jsem. A jásám doteď!

     Uvažujte – kolik skvělých způsobů k šíření dobré zprávy o spáse ukradl satan? Hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné umění, tanec... A kolik z nich Pán skrze svoje děti vydobyl zpátky? Radujeme se z překrásných písní oslavujících Boha, tančíme k Jeho slávě, máme i křesťanské divadelní soubory, množství knih... ale tak mocné médium, jakým je film, zůstává stále v rukou nepřítele.

     Zatím.

     Protože Bůh svolává svoje děti, aby získaly nazpět to, co patří nebeskému království. Otevírá dveře těm, kteří touží po filmech, jež nebudou oslavovat zlo, sobectví, násilí, smilstvo, povrchní legraci a lži všeho druhu, ale Jeho – Boha, který nás miluje a který je odpovědí na základní lidskou otázku: Co je smyslem mého života?